ceturtdiena, 2009. gada 12. novembris

tv

Par TV satura ietekmēšanu

Radio un televīzijas likums III nodaļa
RAIDĪJUMU UN PROGRAMMU VEIDOŠANA UN TO RAIDĪŠANA
17. pants [Programmu veidošanas vispārīgie noteikumi] 3.punkts: Programma nedrīkst ietvert: 1) sižetus, kuros nevajadzīgi izcelta vardarbība.
18.pants [Programmu veidošanas īpašie noteikumi] 5.punkts: Laikā no pulksten 7.00 līdz 22.00 nedrīkst izplatīt raidījumus, kuros ir fiziskā vai psiholoģiskā vardarbība (vizuālā vai tekstuālā veidā), asiņainas vai šausmu ainas, kā arī ainas, kas saistītas ar narkotiku lietošanu. Tekstā nedrīkst būt rupjības un nepieklājīgi izteicieni, tas nedrīkst attiekties uz seksuālām darbībām. Šis noteikums neattiecas uz kabeļtelevīziju, ja tiek lietoti tehniskie bloķēšanas līdzekļi.

Piebilde: Likuma projektā bija ietverts arī šāds punkts: "Kārtību, kādā tiek veikta raidījumu un audiovizuālo darbu klasifikācija, nosaka Ministru kabinets." Esošajā likumā mēs kabineta regulējošo funkciju neredzam - raidījuma klasifikācija paliek pašas raidorganizācijas ziņā. Mēs varam šausmināties un satraukties par likuma [ne]ievērošanu, bet viss paliks, kā ir, jo satura vērtēšanas kritēriji katram ir savi. Ja raidījuma kategorijas noteikšana ir raidošās organizācijas ziņā, tad atliek spiest TV pults pogu ņemt pretī to, kas tur ir. Kā zinām, daļa no satura ir apmaksātie [sponsorētie] raidījumi un filmas.

Lieku klāt 25.pantu [Sponsorēšanas vispārīgie noteikumi], kur 1.punkts skan šādi: Ja kāda programma vai raidījums tiek sponsorēts pilnīgi vai daļēji, tas skaidri jānorāda programmas vai raidījuma sākumā vai beigās, norādot sponsora vārdu vai firmas zīmi.

Pārdomas: izvietojot raidījumā reklāmu vai sponsorētāju vārdu, varētu papildus uzlikt tekstu, ka reklāmas devējs [vai sponsorētājs] ir informēts par raidījumā redzamajām vardarbības ainām [vai dzirdamajām rupjībām]. Tas nevienam it kā neuzliek nekādas juridiskas saistības, taču iedarbojas diezgan efektīgi.
Skatītāja apziņa uz mirkli izveido asociāciju: naudas devējs = vardarbības atbalstīšana. Potenciālais sponsors, iepriekš uzzinot noteikumus, noteikti pārdomās šādu scenāriju un, iespējams, koriģēs savu lēmumu, neatbalstot kādas konkrētas filmas pārraidi. Biznesmenim nevajag lieku problēmu - viņam vajag reklāmas kampaņu; viņš paņems raidījumu, par kura saturu nevar būt lielu šaubu.Šis ir mans šā brīža redzējums. Droši vien šis variants ir diskutējams speciālistu lokā. Iespējams, ka ir daudz labāks risinājums nevajadzīgas vardarbības mazināšanai publiskajā telpā. Manā skatījumā, ir svarīgi palēnām pāriet no nepārtrauktas izklaides uz līdzdomāšanu. Ir jāatjauno spēja saredzēt un izvērtēt. Protams, ka vieniem TV [arī kā līdz šim] paliks bizness un otriem - izklaide, taču ne tik pašsaprotami...
----
P.S. Šis risinājums varētu patikt varasvīriem, jo tā ieviešana apliecinātu viņu labo gribu darboties morāli stiprāka un harmoniskāka nākotnes pilsoņa audzināšanā un tai pat laikā atbrīvotu no reālas darbošanās šai nepateicīgajā jomā :)))
----

trešdiena, 2009. gada 11. novembris

karogi

Nacionālais un pārnacionālais
  • Attēlos redzam nacionālos karogus, kas veidoti no ēdamlietām.
  • Katras valsts karogam piemeklētas visatbilstošākās sastāvdaļas.
  • Vai esam gatavi šādu darinājumu vidū redzēt arī Latvijas karogu?

------------